Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Bonificación do artigo 76.2 da Lei 19/1994

  • Porcentaxe de bonificación : 90 por cento.

  • Entidades ás que se aplica: Empresas navieiras que conten con buques inscritos no Rexistro Especial de Buques e Empresas Navieiras a que se refire o artigo 73.1 da Lei 19/1994.

  • Rendas bonificadas: A porción da cota deste imposto resultante despois de practicar, se é o caso, as deducións por dobre imposición, que corresponda á parte de base impoñible que proceda da explotación desenvolvida polos buques inscritos no devandito Rexistro Especial.

Para ter en conta:

As bonificacións do artigo 76 da Lei 19/1994 son incompatibles coas que se aplican ás entidades ZEC (Zona Especial Canaria), xa que estas últimas tributan polo seu réxime especial.