Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Deducións para incentivar determinadas actividades (páxina 17 do modelo 200)

As entidades con domicilio fiscal nas Canarias que teñan dereito a aplicar as deducións por investimentos en territorios da África Occidental e gastos de propaganda e publicidade do artigo 27 bis da Lei 19/1994, e por creación de emprego do artigo 37 da LIS, deberán consignar os seus importes no cadro «Deducións para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI, DT 24ª.3 LIS e art. 27.3 primeira Lei 49/2002)», da forma en que se detalla para o réxime xeral no apartado «Deducións para incentivar determinadas actividades» do Capítulo 6 deste Manual práctico.