Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Especialidade no cálculo da cota íntegra (páxina 14 do modelo 200)

As entidades do ZEC para calcular a cota íntegra, deberán consignar no recadro [00562] «Cota íntegra» da páxina 14 do modelo 200, o resultado da seguinte operación:

[00562] = [[00550] x ([00558] ÷ 100)] + [([00552] - [00559]) x (25 ÷ 100)]