Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00039 Entidade que forma parte dun grupo mercantil (artigo 42 do Código de Comercio)

Deberán marcar este recadro as entidades que formen parte dun grupo de sociedades nos termos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio.