Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00082 Sociedade matriz último grupo multinacional

Marcarán este recadro as entidades que formen parte dun grupo multinacional, con independencia da súa tributación en Réxime de consolidación fiscal regulado en Capítulo VI do Título VII da LIS, para indicar se a devandita entidade declarante é a entidade dominante ou cabeza do grupo multinacional.