Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00020 Outros réximes especiais

Deberán marcar este recadro todas aquelas entidades acollidas a un réxime tributario especial dos previstos no Título VII da LIS, ou noutras normas concordadas, e que non teñan cabida noutros recadros do apartado «Caracteres da declaración »da páxina 1 do modelo 200.