Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00028 Tributación conxunta Estado/Diput. Cdad. Forais

Marcarán este recadro as entidades que tributen conxuntamente ao Estado e ás Deputacións Forais do País Vasco e / ou Comunidade Foral de Navarra.

O desenvolvemento do réxime de tributación conxunta á Administración do Estado e ás Deputacións Forais do País Vasco e / ou Comunidade Foral de Navarra encóntrase no Capítulo 13 deste Manual práctico.