Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00033 Réxime especial da minaría

Marcarán este recadro as entidades ás que se aplíquelles o réxime fiscal especial da minaría , establecido no Capítulo VIII do Título VII da LIS.