Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00034 Réxime especial de hidrocarburos

Marcarán este recadro as entidades ás que se aplíquelles o réxime fiscal especial da investigación e explotación de hidrocarburos, establecido no Capítulo IX do Título VII da LIS.