Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00062 Réxime fiscal de operacións de achega de activos a sociedades para a xestión de activos (Lei 8/2012)

Marcarán este recadro as sociedades que realicen operacións de achega de activos a sociedades para a xestión de activos a que se refire o Capítulo II da Lei 8/2012, do 30 de outubro, sobre saneamento e venda dos activos inmobiliarios do sector financeiro. Segundo o que se dispón no artigo 8 da Lei 8/2012, a estas operacións se lles aplicará o réxime especial das fusións, escisións, achegas de activos, troco de valores e cambio de domicilio social regulado no Capítulo VII do Título VII da LIS.

As particularidades deste réxime especial encóntranse no Capítulo 9 deste Manual práctico.