Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00064 Réxime fiscal entrada SOCIMI

Deberán marcar este recadro as  SOCIMI e as entidades residentes en territorio español ás que se refire o artigo 2.1.c) da Lei 11/2009, do 26 de outubro, pola que se regulan as sociedades Anónimas Cotizadas de Investimento no Mercado Inmobiliario, sempre que cumpran os requisitos establecidos na devandita norma, no período impositivo en que optasen por aplicar o réxime tributario especial das SOCIMI previsto na citada Lei 11/2009.

Pode consultar as particularidades do réxime tributario especial das SOCIMI no Capítulo 10 deste Manual práctico.