Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00002 Entidade parcialmente exenta

Marcarán este recadro as entidades que apliquen no período impositivo obxecto de declaración o réxime tributario especial das entidades parcialmente exentas regulado no Capítulo XIV do Título VII da LIS.

Para coñecer as particularidades destas entidades, consulte o apartado «Quen están obrigados a presentar a declaración do Imposto sobre Sociedades?» do Capítulo 1 deste Manual práctico.