Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00024 Entidade de crédito

Deberán marcar este recadro as entidades de crédito que apliquen as normas de contabilidade do Banco de España. Estas entidades tributarán ao tipo do 30 por cento, segundo o que se dispón no artigo 29.6 da LIS.

As entidades que marquen este recadro deberán cubrir as páxinas 27 a 33 do modelo 200 relativas ás Entidades sometidas ás normas de contabilidade do Banco de España, en lugar das páxinas 3 a 11 do devandito modelo.