Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00048 Fondo de pensións Real decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro

Deberán marcar este recadro os fondos de pensións constituídos e inscritos nos termos establecidos polo Real decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, e que están suxeitos ao Imposto sobre Sociedades a un tipo de gravame cero segundo o que se dispón no artigo 30 do Real decreto Lexislativo 1/2002.