Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00058 Mutua de seguros ou Mutualidade de previsión social

Deberán marcar este recadro as mutuas de seguros xerais e as mutualidades de previsión social que tributen ao tipo xeral de gravame do 25 por cento do Imposto sobre Sociedades establecidas no artigo 29.1 da LIS.

As entidades que marquen este recadro deberán cubrir as páxinas 34 a 43 do modelo 200 relativas ás Entidades aseguradoras, en lugar das páxinas 3 a 11 do devandito modelo.