Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Equivalencias páxinas 32 e 33

  1. Columna «Total»
  2. Fila «Saldo de apertura»
  3. Fila «Outra variacións do patrimonio neto»
  4. Fila «Saldo de peche (período corrente)»