Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Conta de perdas e ganancias (páxinas 38 a 40)

Nas páxinas 38, 39 e 40 do modelo 200 cubriranse os saldos das contas representativas da conta de perdas e ganancias da entidade aseguradora. Para tal fin, reprodúcense as equivalencias contables entre as diferentes partidas destas follas e as correlativas do Plan de contabilidade das entidades aseguradoras, aprobado polo Real decreto 1317/2008, do 24 de xullo e modificado polo Real decreto 1736/2010, do 23 de decembro.

Calquera partida de estados contables que sexa negativa e que se cubra no modelo 200 de declaración do Imposto sobre Sociedades, deberá de consignarse precedida do signo menos (-).

  1. Conta técnica seguro non vida
  2. Conta técnica seguro de vida e conta non técnica