Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Base impoñible antes da reserva de capitalización e da compensación de bases impoñibles negativas (recadro 00550)

  1. Cálculo
  2. Correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo Imposto sobre Sociedades)
  3. Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo Imposto sobre Sociedades)