Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Imposto estranxeiro sobre os beneficios con cargo aos que se pagan os dividendos obxecto de dedución por dobre imposición internacional

Cando na base impoñible do contribuínte compútense dividendos ou participacións en beneficios pagos por unha sociedade estranxeira e afectos á dedución para evitar a dobre imposición internacional establecida no artigo 32.1 da LIS, a que teña dereito o contribuínte, o imposto que no estranxeiro gravase os beneficios con cargo aos que fosen abonados os devanditos dividendos, na contía correspondente a estes, deberase incluír no recadro [00351] «Imposto estranxeiro sobre os beneficios con cargo aos que se pagan os dividendos obxecto de dedución por dobre imposición internacional (art. 32.1 LIS)» da páxina 13 do modelo 200, como corrección de aumento, con independencia de que o contribuínte aplique ou non a mencionada dedución.