Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Reserva para investimentos en Canarias

O desenvolvemento dos axustes que as entidades con establecementos situados nas Canarias, deben realizar nos recadros [00403] e [00404] «Reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)» da páxina 13 do modelo 200, pola redución na súa base impoñible das cantidades que destinen dos seus beneficios á reserva para investimentos nas Canarias, de acordo ao que se dispón no artigo 27 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias, encóntrase no Capítulo 12 «Réxime fiscal das Canarias »deste Manual práctico.