Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Resultado da conta de perdas e ganancias antes do Imposto sobre Sociedades (recadro 00501)

Sobre o resultado da conta de perdas e ganancias (recadro [00500]), débense aplicar as correccións polo Imposto sobre Sociedades (recadros [00301] e [00302]). O importe obtido nesta operación consignarase no recadro [00501] «Resultado da conta de perdas e ganancias antes de Imposto sobre Sociedades »:

[00501] = [00500] + [00301] - [00302]

Distinguimos entre as seguintes correccións:

  1. Correccións polo Imposto sobre Sociedades
  2. Correccións ao resultado contable ao considerar os requisitos ou cualificacións contables referidos ao grupo