Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Bonificacións aplicables ás empresas navieiras nas Canarias

No recadro [00581] «Bonificacións empresas navieiras nas Canarias (art. 76 Lei 19/1994)» da páxina 14 do modelo 200, consignarase a suma das bonificacións na cota ás que se é o caso, teña dereito a entidade declarante, entre as bonificacións reguladas no artigo 76 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias .

Pode consultar as bonificacións que hai que practicar polas empresas navieiras nas Canarias e as súas particularidades no Capítulo 12 «Réxime fiscal das Canarias »deste Manual práctico.