Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Bonificacións aplicables ás entidades arrendadoras de vivendas

No recadro [00576] «Bonificacións entidades dedicadas ao arrendamento de vivendas (Capítulo III do Título VII LIS da páxina 14 do modelo 200, as entidades arrendadoras de vivendas, acollidas a este réxime especial regulado no Capítulo II do Título VII da LIS , aplicarán estas bonificacións nos seguintes termos:

 • Porcentaxes de bonificación :

  85 por cento.

 • Rendas bonificadas :

  As rendas derivadas do arrendamento de vivendas. A renda que hai que bonificar derivada do arrendamento estará integrada para cada vivenda polo ingreso íntegro obtido, minorado nos gastos fiscalmente deducibles directamente relacionados coa obtención do devandito ingreso e na parte dos gastos xerais que correspondan proporcionalmente ao citado ingreso.

  Tratandose de vivendas que fosen adquiridas en virtude dos contratos de arrendamento financeiro (Capítulo XII do Título VII da LIS), para calcular a renda que se bonifica non se terán en conta as correccións derivadas da aplicación do citado réxime especial.

 • Base da bonificación :

  A parte da cota íntegra que corresponda ás rendas bonificadas.