Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Bonificacións sobre a cota íntegra

No apartado de «Bonificacións e deducións por dobre imposición» da páxina 14 do modelo 200 recóllese a seguinte relación das bonificacións a aplicar sobre a cota íntegra (recadro [00562]):

  1. Bonificacións por rendas obtidas en Ceuta e Melilla
  2. Bonificación por prestación de servizos públicos locais
  3. Bonificación por rendementos derivados da venda de bens corporais producidos nas Canarias
  4. Bonificacións aplicables ás Sociedades Cooperativas
  5. Bonificacións aplicables ás entidades arrendadoras de vivendas
  6. Outras bonificacións
  7. Nota común ás bonificacións