Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Bonificación por rendementos derivados da venda de bens corporais producidos nas Canarias

No recadro [00563] «Bonificación rendementos por vendas bens corporais producidos nas Canarias (art. 26 Lei 19/1994)» da páxina 14 do modelo 200, deberase consignar o importe correspondente á bonificación do 50 por cento da cota íntegra correspondente aos rendementos derivados da venda de bens corporais producidos nas Canarias por eles mesmos, propios de actividades agrícolas, gandeiras, industriais e pesqueiras, sempre que, neste último caso, a pesca de altura desembárquese nos portos canarios e manipúlese ou transforme no arquipélago.

Pode consultar as particularidades da aplicación desta bonificación no Capítulo 12 «Réxime fiscal das Canarias »deste Manual práctico.