Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Bonificacións aplicables ás Sociedades Cooperativas

No recadro [00566] «Bonificacións Sociedades Cooperativas (Lei 20/1990)» da páxina 14 do modelo 200, consignarase a suma das bonificacións reguladas nos artigos 34.2, 35.2 e 35.3 e na disposición adicional terceira da Lei 20/1990, que as sociedades cooperativas teñan dereito a aplicar sobre a cota íntegra do Imposto.

Pode consultar as particularidades da aplicación destas bonificacións no Capítulo 11 «Réxime fiscal das cooperativas »deste Manual práctico.