Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Tipo de gravame

No recadro [00558] «Tipo de gravame» farase constar o tipo de gravame que corresponda de acordo co réxime de tributación aplicable á entidade declarante.

  1. Tipos de gravame vixente
  2. Especialidades no cálculo do tipo de gravame