Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Deducións para incentivar determinadas actividades suxeitas ao límite do artigo 39.1 da LIS

  1. Deducións para incentivar a realización de determinadas actividades xeradas en períodos impositivos anteriores e pendentes de aplicar no Imposto sobre Sociedades
  2. Deducións para incentivar determinadas actividades xeradas en 2020
  3. Normas comúns ás deducións para incentivar determinadas actividades
  4. Modalidades de dedución por investimentos aplicables no exercicio 2020: cadro-resumo
  5. Formalización do modelo 200