Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Concepto de investigación e desenvolvemento

  • Considerarase investigación á indagación orixinal planificada que persiga descubrir novos coñecementos e unha superior comprensión no ámbito científico e tecnolóxico, e desenvolvemento á aplicación dos resultados da investigación ou de calquera outro tipo de coñecemento científico para a fabricación de novos materiais ou produtos ou para o deseño de novos procesos ou sistemas de produción, así como para a mellora tecnolóxica substancial de materiais, produtos, procesos ou sistemas preexistentes.

  • Considerarase actividade de investigación e desenvolvemento :

    • a materialización dos novos produtos ou procesos nun plano, esquema ou deseño, así como a creación dun primeiro prototipo non comerciable e os proxectos de demostración inicial ou proxectos piloto, sempre que os mesmos non poidan converterse ou utilizarse para aplicacións industriais ou para a súa explotación comercial.

    • o deseño e elaboración do mostrario para o lanzamento de novos produtos. Con esta finalidade, entenderase como lanzamento dun novo produto a súa introdución no mercado e como novo produto, aquel cuxa novidade sexa esencial e non meramente formal ou accidental.

    • a creación, combinación e configuración de software avanzado, mediante novos teoremas e algoritmos ou sistemas operativos, linguaxes, interfaces e aplicacións destinadas á elaboración de produtos, procesos ou servizos novos ou mellorados substancialmente. Se asimilará a este concepto o software destinado a facilitar o acceso aos servizos da sociedade da información ás persoas con discapacidade, cando se realice sen fin de lucro. Non se inclúen as actividades habituais ou rutineiras relacionadas co mantemento do software ou as súas actualizacións menores.