Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Prazo de aplicación da dedución

As cantidades correspondentes á dedución por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica non deducidas por insuficiencia de cota, poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan nos 18 anos inmediatos e sucesivos.