Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Base, porcentaxes e límites da dedución

1. Base da dedución

A base da dedución estará constituída polos custos directos de carácter artístico, técnico e promocional incorrido nas devanditas actividades.

A dedución xerada en cada período impositivo non poderá superar o importe de 500.000 euros por contribuínte.

2. Porcentaxes aplicables

O porcentaxe de dedución aplicable será o 20 por cento sobre os gastos realizados no período impositivo na produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais.

3. Límites

O importe da dedución, canda as subvencións percibidas polo contribuínte, non poderá superar o 80 por cento dos devanditos gastos.