Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Base da dedución

A base da dedución estará constituída polo custo total da produción, así como polos gastos para a obtención de copias e os gastos de publicidade e promoción a cargo do produtor ata o límite para ambos os dous do 40 por cento do custo de produción.

Polo menos o 50 por cento da base da dedución deberá corresponderse con gastos realizados en territorio español.

O importe desta dedución non poderá ser superior a 10 millóns de euros (3 millóns de euros ata 31-12-2019).

A base da dedución minorarase no importe das subvencións recibidas para financiar os investimentos que xeran dereito a dedución.