Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Prazo de aplicación

Esta dedución xerarase en cada período impositivo polo custo de produción incorrido no mesmo, aínda que se aplicará a partir do período impositivo en que finalice a produción da obra .

Non obstante, no suposto de producións de animación, a dedución prevista neste apartado aplicarase a partir do período impositivo en que se obteña o certificado de nacionalidade sinalado anteriormente.

As cantidades non deducidas no período impositivo poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan dentro dos 15 anos inmediatos e sucesivos.