Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Requisitos

Os contribuíntes poderán practicar a dedución por investimentos en producións cinematográficas respecto das investimentos en producións españolas de longametraxes e curtametraxes cinematográficas e de series audiovisuais de ficción, animación ou documental, que permitan a confección dun soporte físico previo á súa produción industrial seriada, sempre que teñan a consideración de produtor da obra, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

  • Que a produción obteña o correspondente certificado de nacionalidade e o certificado que acredite o carácter cultural en relación co seu contido, a súa vinculación coa realidade cultural española ou a súa contribución ao enriquecemento da diversidade cultural das obras cinematográficas que se exhiben en España, emitidos polo Instituto de Cinematografía e das Artes Audiovisuais , ou polo órgano correspondente da Comunidade Autónoma con competencia na materia.

  • Que se entregue (ata o 31 de decembro de 2019, esixíase que se depositase) unha copia nova e en perfecto estado da produción na Filmoteca Española ou a filmoteca oficialmente recoñecida pola respectiva Comunidade Autónoma.

Novidades:

O Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019, modifica a definición de producións cinematográficas e permite que ata o 31 de agosto de 2020 (este prazo amplíase ata o 31 de xaneiro de 2021, segundo establece o apartado primeiro da Orde CUD/807/2020, do 27 de agosto) considérense tamén estreo comercial dunha película, sen que esta perda a súa condición de película cinematográfica, resultando aplicable a dedución por investimentos en producións cinematográficas españolas, o que se leve a cabo a través da televisión e plataformas que ofrezan contidos en «streaming» (a través de servizos de comunicación audiovisual televisiva, así como de servizos de comunicación electrónica que difundan canles de televisión ou de servizos de catálogos de programas).

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2020, amplíase o ámbito de aplicación da dedución podendose realizar tamén o investimento en curtametraxes cinematográficas.