Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Deducións relativas a acontecementos declarados de excepcional interese público aplicable no exercicio 2020

A continuación, recóllense as deducións relativas a acontecementos de excepcional interese aplicables no exercicio 2020, detallando as especificidades de cada unha e o programa ás que están afectas:

• VIII Centenario da Universidade de Salamanca (disposición adicional quincuaxésimo quinta da Lei 36/2014)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «VIII Centenario da Universidade de Salamanca», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 36/2014, do 26 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2015, e modificada para ampliar o prazo de duración do contrato polo apartado Dous da disposición final trixésimo cuarta da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.

A duración do programa de apoio a este acontecemento abarcará desde o 1 de novembro de 2015 ata o 30 de abril de 2020.

• 20 Aniversario da Reapertura do Gran Teatro do Liceo de Barcelona e o bicentenario da creación da Societat d’Accionistes (disposición adicional quincuaxésima da Lei 48/2015)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «20 Aniversario da Reapertura do Gran Teatro do Liceo de Barcelona e o bicentenario da creación da «Societat d’Accionistes», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016, e modificada para ampliar o prazo de duración do contrato polo apartado Un da disposición final cuadraxésimo primeira da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.

A duración do programa de apoio a este acontecemento abarcará desde o 1 de xullo de 2016 ata o 31 de decembro de 2020.

• 4ª Edición do Barcelona World Race (disposición adicional sesaxésima da Lei 3/2017)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración da «4.ª Edición do Barcelona World Race», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017, e modificada para ampliar o prazo de duración do contrato polo apartado Tres da disposición final cuadraxésimo segunda da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.

A duración do programa de apoio a este acontecemento abarcará desde o 1 de outubro de 2020 ata o 1 de outubro de 2023.

• V Centenario da expedición da primeira volta ao mundo de Fernando de Magallanes e Juan Sebastián Elcano (disposición adicional sesaxésimo cuarta da Lei 3/2017)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «V Centenario da expedición da primeira volta ao mundo de Fernando de Magallanes e Juan Sebastián Elcano», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017, modificada para ampliar o prazo de duración do contrato polo apartado Catro da disposición final cuadraxésimo segunda da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, e pola disposición final cuarta do Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019.

A duración do programa de apoio a este acontecemento abarcará desde o 8 de maio de 2017 ata o 31 de decembro de 2022.

• Plan de Fomento da Lectura (2017-2020) (disposición adicional septuaxésimo quinta da Lei 3/2017)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «Plan de Fomento da Lectura (2017-2020)», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017.

A duración do programa de apoio a este acontecemento abarcará desde o 1 de setembro de 2017 ata o 30 de xuño de 2020.

• Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (disposición adicional octoxésimo sétima da Lei 3/2017)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017. Esta lei establece que a duración do programa de apoio a este acontecemento abarca desde o 1 de setembro de 2017 ata o 31 de agosto de 2020.

A Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021, modificou a disposición adicional octoxésimo sétima da Lei 3/2017 indicando que a duración do programa de apoio a este acontecemento abarcará desde o 1 de febreiro de 2019 ata o 31 de xaneiro de 2022.

• Programa de preparación dos deportistas españois dos Xogos de Toquio 2020 (disposición final primeira do Real Decreto-lei 3/2017)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «Programa de preparación dos deportistas españois dos Xogos de Toquio 2020», declarado acontecemento de excepcional interese público polo Real Decreto-lei 3/2017, do 17 de febreiro, polo que se modifica a Lei Orgánica 3/2013, do 20 de xuño, de protección da saúde do deportista e loita contra a dopaxe na actividade deportiva, e adáptase ás modificacións introducidas polo Código Mundial Antidopaxe de 2015, e modificada para ampliar o prazo de duración do contrato pola disposición final terceira do Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019 .

A duración do programa de apoio a este acontecemento abarcará desde o 1 de xaneiro de 2017 a 31 de decembro de 2021.

• 50 Edición do Festival Internacional de Jazz de Barcelona (disposición adicional septuaxésimo segunda da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «50 Edición do Festival Internacional de Jazz de Barcelona», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.

A duración do programa de apoio será desde o 1 de xullo de 2018 ata o 31 de decembro de 2020.

• Campionato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019 (disposición adicional septuaxésimo cuarta da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «Campionato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.

A duración do programa de apoio será desde o 1 de xullo de 2018 ata o 31 de decembro de 2020.

• Andalucía Valderrama Masters (disposición adicional septuaxésimo sexta da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración da «Andalucía Valderrama Masters», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, e modificada para ampliar o prazo de duración do contrato pola disposición final quinta do Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019 .

A duración do programa de apoio será desde o 1 de xullo de 2018 ata o 31 de decembro de 2021.

• A Transición: 40 anos de Liberdade de Expresión (disposición adicional septuaxésimo sétima da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «A Transición: 40 anos de Liberdade de Expresión», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.

A duración do programa de apoio será desde o 1 de xullo de 2018 ata o 31 de decembro de 2020.

• Barcelona Mobile World Capital (disposición adicional septuaxésimo oitava da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «Barcelona Mobile World Capital», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.

A duración do programa de apoio será do 1 de xaneiro de 2018 ata o 31 de decembro de 2020.

• Ceuta e a Lexión, 100 anos de unión (disposición adicional septuaxésimo novena da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración da «Ceuta e a Lexión, 100 anos de unión», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.

A duración do programa de apoio será desde o 1 de xullo de 2018 ata o 20 de setembro de 2020.

• Bádminton World Tour (disposición adicional octoxésimo primeira da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «Bádminton World Tour», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.

A duración do programa de apoio será desde o 1 de xuño de 2018 ata o 31 de maio de 2021.

• Novas Metas (disposición adicional octoxésimo segunda da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración das «Novas Metas», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.

A duración do programa de apoio será desde o 1 de xullo de 2018 ata o 30 de xuño de 2021.

• Logroño 2021, noso V Centenario (disposición adicional octoxésimo quinta da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «Logroño 2021, noso V Centenario», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.

A duración do programa de apoio será desde o 1 de outubro de 2018 ata o 30 de setembro de 2021.

• Ano Santo Xacobeo 2021 (disposición adicional octoxésimo sétima da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «Ano Santo Xacobeo 2021», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, e modificada para ampliar o prazo de duración do contrato pola disposición final quinta do Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019 .

A duración do programa de apoio será desde o 1 de outubro de 2018 ata o 30 de setembro de 2022.

• VIII Centenario da Catedral de Burgos 2021 (disposición adicional octoxésimo oitava da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «VIII Centenario da Catedral de Burgos 2021», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.

A duración do programa de apoio será desde o 1 de decembro de 2018 ata o 30 de novembro de 2021.

• Deporte Inclusivo (disposición adicional octoxésimo novena da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «Deporte Inclusivo», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.

A duración do programa de apoio será desde o 1 de xullo de 2018 ata o 30 xuño de 2021.

• España, Capital do Talento Mozo (disposición adicional nonaxésimo primeira da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración da «España, Capital do Talento Mozo», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.

A duración do programa de apoio será desde o 1 de xullo de 2018 ata o 31 de decembro de 2020.

• Conmemoración do Centenario da Coroación da nosa Señora da Rocío (disposición adicional nonaxésimo segunda da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración da «Conmemoración do Centenario da Coroación da nosa Señora da Rocío », declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.

A duración do programa de apoio será desde o 1 de setembro de 2018 ata o 30 de setembro de 2020.

• Traslado da Imaxe da nosa Señora da Rocío ##1##desde a Aldea á Vila de Almonte (disposición adicional nonaxésimo terceira da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «Traslado da Imaxe da nosa Señora da Rocío desde a Aldea á Vila de Almonte», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.

A duración do programa de apoio será desde o 1 de setembro de 2018 ata o 30 de setembro de 2020.

• Enfermidades Neurodexenerativas 2020. Ano Internacional da Investigación e Innovación (disposición adicional nonaxésimo sétima da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración das «Enfermidades Neurodexenerativas 2020. Ano Internacional da Investigación e Innovación», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.

A duración do programa de apoio a este acontecemento abarcará desde o 1 de xaneiro de 2018 ata o 31 de decembro de 2020.

• XXV Aniversario da Declaración pola UNESCO do Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio da Humanidade (disposición adicional nonaxésimo novena da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «XXV Aniversario da Declaración pola UNESCO do Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio da Humanidade », declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.

A duración do programa de apoio a este acontecemento abarcará desde o 8 de decembro de 2018 ao 31 de decembro de 2020.

Automobile Barcelona 2019 (disposición adicional centésima da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «Automobile Barcelona 2019», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.

A duración do programa de apoio a este acontecemento acadará desde o 1 de setembro de 2018 ao 1 de setembro de 2021.

• Campionato Mundial Balonmán Feminino 2021 (disposición adicional septuaxésimo quinta da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «Campionato Mundial Balonmán Feminino 2021», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, e cuxa vixencia se inicie a partir de 2019.

A duración do programa de apoio a este acontecemento abarcará desde o 1 de xaneiro de 2019 ata o 31 de decembro de 2021.

• Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (disposición adicional octoxésimo terceira da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición)», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, e cuxa vixencia se inicie a partir de 2019.

A duración do programa de apoio será desde o 1 de xaneiro de 2019 ata o 31 de decembro de 2021.

• Universo Muller II (disposición adicional octoxésimo cuarta da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración da «Universo Muller II», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, e cuxa vixencia se inicie a partir de 2019.

A duración do programa de apoio será desde o 1 de xaneiro de 2019 ata o 31 de decembro de 2021.

• Centenario Delibes (disposición adicional octoxésimo sexta da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «Centenario Delibes», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, e cuxa vixencia se inicie a partir de 2019.

A duración do programa de apoio será desde o 1 de xullo de 2019 ata o 30 de xuño de 2021.

• Plan 2020 de Apoio ao Deporte Base II (disposición adicional nonaxésima da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «Plan 2020 de Apoio ao Deporte Base II», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, e cuxa vixencia se inicie a partir de 2019.

A duración do programa de apoio será desde o 1 de xaneiro de 2019 ata o 31 de decembro de 2021.

• Camino Lebaniego (disposición adicional nonaxésimo cuarta da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «Camino Lebaniego», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, e cuxa vixencia se inicie a partir de 2019.

A duración do programa de apoio será desde o 1 de xaneiro de 2019 ata o 31 de decembro de 2021.

• Expo Dubai 2020 (disposición adicional nonaxésimo sexta da Lei 6/2018)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración da «Expo Dubai 2020», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, e cuxa vixencia se inicie a partir de 2019.

A duración do programa de apoio será desde o 1 de outubro de 2019 ata o 31 de outubro de 2021.

• Vixésimo quinta sesión da Conferencia das Partes da Convención Marco da Nacións Unidas sobre o Cambio Climático (COP25), décimo quinta sesión da Conferencia das Partes en Calidade de Reunión das Partes do Protocolo de Kyoto (COP-MOP15) e a segunda sesión da Conferencia das Partes como Reunión das Partes do Acordo de París (CMA2) e quincuaxésimo primeira reunión dos Órganos Subsidiarios da Convención, tanto do Órgano Subsidiario de Asesoramento Científico e Tecnolóxico (SBSTA) como do Órgano Subsidiario de Implantación (SBI)

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración da «Vixésimo quinta sesión da Conferencia das Partes da Convención Marco da Nacións Unidas sobre o Cambio Climático (COP25), décimo quinta sesión da Conferencia das Partes en Calidade de Reunión das Partes do Protocolo de Kyoto (COP-MOP15) e a segunda sesión da Conferencia das Partes como Reunión das Partes do Acordo de París (CMA2) e quincuaxésimo primeira reunión dos Órganos Subsidiarios da Convención, tanto do Órgano Subsidiario de Asesoramento Científico e Tecnolóxico (SBSTA) como do Órgano Subsidia- rio de Implantación (SBI)», declarado acontecemento de excepcional interese público polo Real Decreto-lei 15/2019, do 8 de novembro, polo que se adoptan medidas urxentes para a organización en España da XXV Conferencia da Nacións Unidas sobre o Cambio Climático, e cuxa vixencia se inicie a partir de 2019.

A duración do programa de apoio será desde o 1 de novembro de 2019 ata o 31 de marzo de 2020.

• Plan Berlanga

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «Plan Berlanga», declarado acontecemento de excepcional interese público polo Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019 .

A duración do programa de apoio será desde o 1 de abril de 2020 ata o 31 de marzo de 2023.

• España País convidado de Honor na Feira do Libro de Frankfurt en 2021

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración da «España País Convidado de Honor na Feira do Libro de Frankfurt en 2021», declarado acontecemento de excepcional interese público polo Real Decreto-lei 17/2020, de 5 maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019 . Este Real Decreto-lei 17/2020 establece que a duración do programa de apoio a este acontecemento abarca  desde a data de entrada en vigor deste Real Decreto-lei (11 de marzo de 2021) ata o 30 de novembro de 2021.

A Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021, modificou a disposición adicional  cuarta do citado Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, indicando que a duración do programa de apoio a este acontecemento será desde a data de entrada en vigor deste Real Decreto-lei (11 de marzo de 2021) ata o 31 de decembro de 2022.

Plan de Fomento da ópera na Rúa do Teatro Real

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «Plan de Fomento da ópera na Rúa do Teatro Real », declarado acontecemento de excepcional interese público polo Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019 .

A duración do programa de apoio será desde o 1 de xullo de 2020 ata o 30 de xuño de 2023.

• 175 Aniversario da construción do Gran Teatre do Liceu

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «175 Aniversario da construción do Gran Teatre do Liceu », declarado acontecemento de excepcional interese público polo Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019 .

A duración do programa de apoio será desde o 1 de decembro de 2020 ata o 30 de novembro de 2023.

• Gran Premio de España de Fórmula 1

Neste epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación á celebración do «Gran Premio de España de Fórmula 1», declarado acontecemento de excepcional interese público por Real Decreto-lei

26/2020, do 7 de xullo, de medidas de reactivación económica para facer fronte ao impacto do COVID-19 nos ámbitos de transportes e vivenda.

A duración do programa de apoio será desde o 1 de xaneiro de 2020 ata o 31 de decembro de 2023.

• 2021: Outras deducións relativas a programas de apoio a acontecementos de excepcional interese público

Este apartado só deberá cubrirse nos casos en que a entidade teña un período impositivo que non coincida co ano natural e realizase gastos con dereito a dedución en relación con programas de apoio a acontecementos de excepcional interese público distinto dos sinalados anteriormente cuxa vixencia se inicie a partir de 2021.

Nota común a estas deducións:

A certificación da adecuación dos gastos realizados aos obxectivos e plans dos programas aos que se fixo referencia nos apartados anteriores, efectuarase conforme ao que se dispón no artigo 27 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.