Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Importe e requisitos

Os contribuíntes poderán deducirse da cota íntegra a cantidade de:

  • 9.000 euros por cada persoa/ano de incremento do termo medio de cadro de persoal de traballadores con discapacidade nun grao igual ou superior ao 33 por cento e inferior ao 65 por cento, contratados polo contribuínte, experimentado durante o período impositivo, con respecto ao cadro de persoal media de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.

  • 12.000 euros por cada persoa/ano de incremento do termo medio de cadro de persoal de traballadores con discapacidade nun grao igual ou superior ao 65 por cento, contratados polo contribuínte, experimentado durante o período impositivo, con respecto ao cadro de persoal media de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.

Os traballadores contratados que desen dereito a esta dedución non se computarán a efecto da liberdade de amortización con creación de emprego regulada no artigo 102 da LIS.