Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Prazo de aplicación

As cantidades non deducidas no período impositivo poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan dentro dos 15 anos inmediatos e sucesivos.