Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Prazo de aplicación

As cantidades non deducidas por insuficiencia de cota poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan nos 15 anos inmediatos e sucesivos.