Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Deducións por producións cinematográficas estranxeiras nas Canarias (art. 36.2 LIS e DÁ 14ª Lei 19/1994)

As entidades que cumpran cos requisitos xerais establecidos no artigo 36.2 da LIS, poderán aplicar a dedución por investimentos en producións estranxeiras de longametraxes cinematográficas ou de obras audiovisuais que permitan a confección dun soporte físico previo á súa produción industrial seriada, realizadas nas Canarias .

Pode consultar os límites e especialidades desta dedución no Capítulo 12 deste Manual práctico.