Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Comunicación previa

Segundo establece o apartado 1 do artigo 13 do RIS, aos efectos do que se dispón no devandito apartado calquera entidade residente en territorio español que forme parte dun grupo obrigado a presentar a información aquí establecida deberá comunicar á Administración tributaria a identificación e o país ou territorio de residencia da entidade obrigada a elaborar esta información. Esta comunicación deberá realizarse antes da finalización do período impositivo ao que se refira a información.