Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Información país por país (modelo 231)

Para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2016, as entidades ás que fai referencia o artigo 13.1 do   RIS teñen a obriga de achegar a información país por país nos termos establecidos no artigo 14 do devandito Regulamento.

Esta información débese subministrar no modelo 231 de Declaración de información país por país- "Country by country" (CBC) aprobado para ese fin pola Orde HFP/1978/2016, do 28 de decembro.

  1. Obrigados a presentar o modelo
  2. Comunicación previa
  3. Información a subministrar
  4. Prazo de presentación