Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Prazo de presentación

A presentación deste modelo efectuarase por vía telemática a través de Internet, no prazo comprendido desde o día seguinte á finalización do período impositivo ao que se refira a información que hai que subministrar ata que transcorran doce meses desde a finalización do devandito período impositivo.