Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Cadro resumo dos obrigados a presentar o modelo

Obrigados a presentar o modelo 232
Conxunto de operacións realizadas no período impositivo (con independencia do importe de operacións por entidade vinculada)Obrigado
Se o conxunto de operacións do mesmo tipo e método de valoración > 50% da cifra de negocio da entidade
Si
≤ 100.000 € en operacións específicas do mesmo tipo
Non
> 100.000 € en operacións específicas do mesmo tipo
Si

Operacións realizadas no período impositivo coa mesma persoa ou entidade

Obrigado
≤ 250.000 € de operacións por entidade vinculada (non operacións específicas)
Non
> 250.000 € de operacións por entidade vinculada (non operacións específicas)
Si

Operacións específicas:

  1. Operacións con persoas físicas que tributen en estimación obxectiva que a participación individual ou conxuntamente cos seus familiares sexa ≥ 25% do capital ou fondos propios

  2. Transmisión de negocios, valores ou participacións nos fondos propios de entidades non admitidos a negociación ou admitidos en paraísos fiscais

  3. Transmisión de inmobles e operacións sobre intanxibles

Operacións excluídas de obriga de presentar o modelo 232:

  • Grupo fiscal (independentemente do volume de operacións)

  • AIES, UTES (independentemente do volume de operacións), agás UTES ou outras formas análogas de colaboración que se acollan á exención das rendas obtidas no estranxeiro a través do EP ##3##(art. 22 LIS)

  • Operacións realizadas no ámbito de ofertas públicas de venda ou de ofertas públicas de adquisición de valores (independentemente do volume de operacións)