Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Información sobre operacións vinculadas (modelo 232)

O artigo 13.4 do   RIS establece que o contribuínte deberá incluír nas declaracións que así se prevexa, a información relativa ás súas operacións vinculadas nos termos que se estableza por Orde do ministro de Facenda.

Tradicionalmente, esta obriga de información subministrábase no modelo 200 mediante a formalización dos cadros relativos á información de operacións con persoas ou entidades vinculadas.

Para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2016, optouse por trasladar a obriga de subministrar no modelo 200 a información sobre estas operacións con persoas ou entidades vinculadas, a unha nova declaración informativa.

Con esta finalidade, a Orde HFP/816/2017, do 28 de agosto, aprobou o modelo 232 de Declaración informativa de operacións vinculadas e de operacións e situacións relacionadas con países ou territorios cualificados como paraísos fiscais :

  1. Obrigados a presentar o modelo
  2. Cadro resumo dos obrigados a presentar o modelo
  3. Prazo de presentación