Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Prazo de presentación

O modelo 232 deberase presentar no mes seguinte aos dez meses posteriores á conclusión do período impositivo ao que se refira a información que hai que subministrar. Polo tanto, como regra xeral, cando se trate de contribuíntes cuxo exercicio económico coincida co ano natural, o prazo de presentación da declaración queda fixado desde o 1 ao 30 de novembro.