Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Caracteres da declaración (páxina 1 do modelo 200)

Recadro [00007] «Imputación na base impoñible de rendas positivas do artigo 100 da LIS»

As entidades que apliquen o réxime especial de transparencia fiscal internacional regulada no artigo 100 da LIS , deberán marcar este recadro no período impositivo obxecto da declaración en que imputen na súa base impoñible a renda positiva obtida por unha ou varias entidades non residentes en territorio español, en cumprimento e de acordo ao que se dispón no devandito artigo.