Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Agrupacións de interese económico

O desenvolvemento dos axustes a realizar nas casas [00375] e [00376] «Agrupación de interese económico (Capítulo II do Título VII LIS da páxina 13 do modelo 200, polas entidades declarantes que ostenten os dereitos económicos inherentes á calidade de socio residente en territorio español ou non residente, pero con establecemento permanente neste, dunha agrupación de interese económico española ou dunha agrupación europea de interese económico que apliquen o réxime fiscal especial das agrupacións de interese económico regulado no Capítulo II do Título VII do LIS, encóntrase no Capítulo 9 dentro do apartado dedicado a estas entidades.