Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Empresas de reducida dimensión

O desenvolvemento dos distintos axustes a realizar nas casas [00311] e [00312] «Empresas de reducida dimensión:liberdade de amortización (art. 102 LIS)», [00313] y [00314] «Empresas de reducida dimensión:amortización acelerada (art.º 103 LIS e DT 28º LIS)» e [00323] y [00324] «Empresas de reducida dimensión perdas por deterioración créditos insolvencias (art. 104 LIS)» da páxina 13 do modelo 200, polas empresas de reducida dimensión derivados da aplicación dos incentivos fiscais aos que teñen dereito, encóntrase no Capítulo 10 dentro do apartado dedicado a estas entidades.