Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Reserva para investimentos en Canarias

O desenvolvemento dos axustes que as entidades con establecementos situados en Canarias, deben realizar nas casas [00403] e [00404] «Reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)» da páxina 13 do modelo 200, pola redución na súa base impoñible das cantidades que destinen dos seus beneficios á reserva para investimentos en Canarias, de acordo ao disposto no artigo 27 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias, encóntrase no Capítulo 12 dedicado ao réxime fiscal de Canarias.