Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Unións temporais de empresas

O desenvolvemento dos axustes a realizar polas unións temporais de empresas que apliquen o réxime fiscal especial regulado no Capítulo II do Título VII do LIS, nas casas [01320] e [01321] «Unión temporal de empresas, axustes do art.º 45.1 LIS», [00184] y [00544] «Unión temporal de empresas, axustes por rendas exentas de UTE que opera no estranxeiro (art.º 45.2 LIS)», [01022] y [01023] «Unión temporal de empresas, axustes por participar no estranxeiro en fórmulas de colaboración análogas ás UTES (art. 45.2 LIS)» e [01018] y [01019] «Unión temporal de empresas, axustes por criterios de imputación temporal (art. 46.2 LIS)» da páxina 13 do modelo 200, encóntrase no Capítulo 9 dentro do apartado dedicado a estas entidades.